time of day

Arheologija

Arheološka izložba nastala je u organizaciji Muzeja grada Zenica i u saradnji sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine. Muzej grada Zenice, nažalost nije do sada bio u mogućnosti da na odgovarajući način prikaže široj publici razvoj kultura na području grada i regije, od najranije prahistorije do pada bosanske srednjovjekovne države.

Zahvaljujući novom namjenskom muzejskom zdanju, sada smo u prilici, da kroz odabrani arheološki materijal iz zbirke Muzeja grada Zenice, predstavimo uspon čovjeka ovog kraja, hronološkim redom kroz dugi niz stoljeća, u njegovom svakodnevnom životu – ostatke njegove materijalne kulture, gospodarski život, društveno uređenje, ratovi, naoružanje, borba za opstanak, seobe, kontakti sa susjednim kulturama, i iznad svega njegov duhovni svijet.

Izložba u lapidariju posvećena je bosansko – humskim nadgrobnim spomenicima, stećcima – svjedocima bogatstva narodnog stvaralačkog duha i uzbudljivog i autentičnog umjetničkog izraza našeg srednjovjekovlja.

Interpretacija prošlosti Zenica i regije nastala je kao rezultat arheoloških istraživanja naših vrsnih stručnjaka kao što su: Ć.Truhelka, D.Sergejevski, A.Benac, B.Čović, Đ.Basler, V.Paškvalin, P.Anđelić, N.Miletić i drugi.

Autori izložbe su Zilka Kujundžić-Vejzagić i Adnan Busuladžić. Prostorno i likovno rješenje priredila je Z.Kujundžić-Vejzagić. Likovno rješenje i obradu tehničkih priloga realizirao je Nedžad Čmajčanin. Laboratorijsku i tehničku obradu arheoloških eksponata uradio je Hamo Karkelja.

Muzej grada Zenice


Vijesti

Zbirka “Armija RBiH 1992-1995″

Poziv za podršku i dostavljanje materijala

S ciljem da se u Muzeju grada Zenice organizuje posebna zbirka sa tematikom Armije RBiH 1992-1995, pozivamo sve zainteresovane pojedince, udruženja i ustanove, koji… >>>

Međunarodni dan muzeja

Muzej grada Zenice i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja. Ovom prilikom pozivamo Vas da nas posjetite i prisustvujete programima koje smo za vas pripremili.

Ulaz u muzej će biti>>>

ArhivaSponzori i Partneri


euromuse_logo_250px