time of day

Historija

Historijska zbirka   ( H/    )

Uvod

Historijska zbirka Muzeja grada Zenice organizaciona je jedinica muzeja.U svome sastavu ima tri kolekcije ( kol.trodimenzionalnih predmeta H/01; kol.fotografija H/02 i kol.dokumenata H/03) sa oko 1000 inv.jedinica(primjerci hladnog i vatrenog oružja, replike vojnih uniformi, plakati, pojedinačni dokumenti i spisi, fotografije) čiji je hronološki okvir nastanka od kraja XVIII stoljeća do kraja XX stoljeća.S obzirom da su tokom perioda 1992-2005 uništene inventarne knjige zbirke te da je u nekoliko navrata materijal koji je pripadao zbirci premiještan na različite lokacije u gradu, u toku je završna faza revizije i ponovnog inventarisanja preostaloga materijala.

Historijat zbirke (1966-2007)

Zbirka je formirana 1966 kao kolekcija u okviru Zavičajne muzejske zbirke a prva stalna istorijsko-etnografska izložba postavljena je u proljeće 1967 godine u prostoru zeničke sinagoge.

Nakon toga, stalna istorijska postavka postavljena je krajem sedamdesetih godina u prizemlju sinagoge.Autori prve stalne postavke bili su dr.sc.Anton Bauer iz Zagreba i pukovnik Idriz Čejvan iz Beograda.Tadašnja stalna postavka težište je stavljala na period XX stoljeća a posebno period NOBe(1941-1945).

Dosadašnji voditelji historijske zbirke (1979-1998) bili su kustosi prof.Husein Serdarević, prof.Božo Jokanović i mr.sc.Salih Jalimam.

Planovi za budućnost

Nova stalna historijska postavka svečano je otvorena 6.septembra 2007 godine a hronološki je obuhvatala vrijeme od druge polovine XV stoljeća do početka 80ih godina XX stoljeća.

Autori ove stalne postavke bili su :Ikbal COGO, kustos, Mirsad AVDIĆ, viši kustos i  Husejin SERDAREVIĆ prof. u mir.

Shodno modernim principima muzeologije i na osnovu sistematskoga praćenja posjete našoj instituciji, početkom oktobra 2011 završen je proces redizajniranja stalne historijske postavke čiji je autor Ikbal COGO, viši kustos.

S obzirom na činjenicu da Zeničko-dobojski kanton u narednome periodu treba dobiti instituciju Arhiva, akcenat u historijskoj zbirci se stavlja na baštinjenje materijalne kulture,odnosno trodimenzionalnih predmeta.Posebna će se  pažnja dati publikovanju kako podataka koji su pohranjeni u kolekcijama naše zbirke tako i na publikacijama čiji bi sadržaji prikazivali historiju Zenice koja do sada nije bila posebno istraživana (socijalistički period 1945-1990).

Voditelj zbirke :

Ikbal COGO , prof.

viši kustos/arhivist

Muzej grada Zenice


Vijesti

Zbirka “Armija RBiH 1992-1995″

Poziv za podršku i dostavljanje materijala

S ciljem da se u Muzeju grada Zenice organizuje posebna zbirka sa tematikom Armije RBiH 1992-1995, pozivamo sve zainteresovane pojedince, udruženja i ustanove, koji… >>>

Međunarodni dan muzeja

Muzej grada Zenice i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja. Ovom prilikom pozivamo Vas da nas posjetite i prisustvujete programima koje smo za vas pripremili.

Ulaz u muzej će biti>>>

ArhivaSponzori i Partneri


euromuse_logo_250px