Projekat WBF  je posvećen vladarkama iz srednjeg vijeka Mari Crnojević, Katarini Kosača i Milici Hrebeljanović, koje historijski i kulturološki povezuju region”. Partneri Muzeja grada Zenice su Lokalni Javni emitter Bijelo Polje i Narodni muzej Valjevo.


Uvjet za autore je da price nisu ranije objavljivane.Jedan autor može poslati jednu priču koja će biti anonimno ocijenjena od strane međunarodnog žirija, koga čine istaknuti književnici i predstavnici partnerskih festivala iz regiona.


Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, dužine od 3 do 8 stranica, a krajnji rok za slanje je 30. juli na adresu prometej.bosanski@gmail.com.


Planirano je da zbirku odabranih priča predstavimo na dan potpisivanja povelje Kulina Bana, 29. avgusta 2019.


Propozicije konkursa:


 


1.Na konkurs se mogu slati samo neobjavljene priče o tri vladarke iz srednjeg vijeka, Mara Crnojević, Katarina Kosača i Milica Hrebeljanović, koje historijski i kulturološki povezuju Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu;


2.Potrebno je da se radnja odnosi na jednu ili više pomenutih vladarki, a može se odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti;


3.Priče mogu biti na bosanskom, crnogorskom, srpskom, hrvatskom jeziku, dužine od 3 do 8 kartica;


4.Tekst treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu: prometej.bosanski@gmail.com i to u Word-u (font Arial, veličina 12) sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;


5.Jedan autor/autorka može poslati samo jednu do sada neobjavljenu priču u bilo kojoj formi za čije autorstvo odgovara;


6.Krajnji rok za slanje priča je 30. juli. .2019. godine;


7.Odabrane priče se ne honorarišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;


8.Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala;


9.Odabrane priče će biti objavljene u zbirci “Tri kraljice“ koja će premijerno biti predstavljena na u okviru istoimenog programa, srednjevjekovnog festival u tvrđavi Vranduk kod Zenice.