Na osnovu člana 32. Pravila Muzeja grada Zenice, direktor muzeja donosi


 


ODLUKU


o načinu korištenja muzejskih prostora tokom predizborne kampanje za opće izbore u BiH 2018. godine


 


Član 1.


Ovom Odlukom regulira se procedura davanja dozvole za korištenje muzejskih prostora u svrhu predizborne kampanje za opće izbore u BiH 2018. godije i cijenama korištenja istih.


Član 2.


 Svaki politički subjekt prijavljen za opće izbore u BiH 2018., ima pravo podnijeti zahtjev za korištenje muzejskih prostora u svrhu predizborne kampanje.


Zahtjev se mora podnijeti pismenim putem najkasnije sedam dana prije planiranog održavanja skupa.


Član 3.


 Nakon zaprimljenog pismenog zahtjeva, direktor donosi pismeno odobrenje za korištenje prostora.


Najkasnije 24 sata prije korištenja prostora, politički subjekt mora izvršiti uplatu predviđenog novčanog iznosa na račun muzeja i o tome obavijestiti Upravu muzeja.


Član 4.


 Cijena korištenja muzejskog prostora u svrhu predizborne kampanje je jedinstvena i iznosi 300,00  KM po danu i ista je za sve prijavljene političke subjekte.


 


Član 5.


 Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 
Direktor

Muzeja grada Zenice