time of day

Sinagoga

Objekat zeničke sinagoge građen je u vremenu od 1903. do 1905. godine.Projektant sinagoge bio je inženjer Miloš Komadina(Mostar, 1870?-1930) koji je tehničku naobrazbu sticao u Cirihu i Beču.

Sinagoga je pravougaonoga osnova dimenzija 12×10 metara, sa prizemljem i prvim katom, ukupne visine 10 metara.Vanjski izgled objekta urađen je u pseudomaurskom stilu.Sinagoga je osvećena 1906. godine i imala je ulogu vjerskoga objekta sve do 1941. godine.

U toku II svjetskoga rata, u prostoru sinagoge koji je bio devastiran, bila je smještena konjušnica a za potrebe njemačke vojske.

Spisak jevreja iz Zenice poginulih u vremenu između 1941. i 1945. godine možete pogledati ovdje.

Od 1945. do 1967. godine, prostor sinagoge imao je više različitih namjena, od skladišta do prodajnog salona namještaja.

Godine 1967. u prostoru sinagoge je otvorena prva stalna historijsko-etnološka postavka zeničkog muzeja.

Godinu dana ranije, u dogovoru sa Jevrejskom zajednicom u Zenici i Savezom jevrejskih općina Jugoslavije objekat sinagoge je ustupljen na trajno korištenje općini odnosno muzeju.

Danas je u objektu sinanoge smješten i ured Jevrejske općine Zenica.

Muzej grada Zenice planira pokrenuti aktivnosti kako bi se ovaj, jedan od rijetkih sačuvanih jevrejskih hramova u Bosni i Hercegovini, proglasio nacionalnim spomenikom BiH.

Muzej grada Zenice


Vijesti

Zbirka “Armija RBiH 1992-1995″

Poziv za podršku i dostavljanje materijala

S ciljem da se u Muzeju grada Zenice organizuje posebna zbirka sa tematikom Armije RBiH 1992-1995, pozivamo sve zainteresovane pojedince, udruženja i ustanove, koji… >>>

Međunarodni dan muzeja

Muzej grada Zenice i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja. Ovom prilikom pozivamo Vas da nas posjetite i prisustvujete programima koje smo za vas pripremili.

Ulaz u muzej će biti>>>

ArhivaSponzori i Partneri


euromuse_logo_250px