Cijene ulaznica (u KM)


Cijena ulaznice za odrasle osobe

2,00 KM

Cijena ulaznice za djecu do 14 godina i penzionere

1,00 KM

Cijena ulaznice za povremene izložbe (odrasli)

1,00 KM

Cijena ulaznice za povremene izložbe

(djeca do 14 godina i penzioneri)

0,50 KM*RVI,Osobe sa posebnim potrebama, i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica


**Popust za grupne posjete (preko 30 osoba):


    1. Za odrasle – 1,50 KM


***Ulaznice od 0,5 i 1,00 KM ne podliježu popustima