Cijene ulaznica (u KM)


 

Muzej grada Zenice

Tvrđava Vranduk

Osnovnoškolci

1,00

1,00

Srednjoškolci

2,00

2,00

Odrasli

2,00

3,00

Penzioneri

1,00

1,00


*Djeca sa posebnim potrebama, RVI, osobe sa invaliditetom i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica


**Popust za grupne posjete (preko 30 osoba):


    1. Za odrasle – 2,00 KM (tvrđava Vranduk)


    2. Za srednjoškolce – 1,50 KM (tvrđava Vranduk i Muzej grada Zenice)


***Ulaznice od 1,00 KM ne podliježu popustima