MUZEJ GRADA ZENICA


Radno vrijeme za posjete od 9:00 do 17:00, radnim danom, te za trajanja popodnevnih i večernjih programa u muzeju.


Subotom i nedjeljom muzej je otvoren samo za zakazane grupne posjete.


Cijene ulaznica (u KM)


Cijena ulaznice za odrasle osobe

4,00 KM

Cijena ulaznice za djecu i omladinu

2,00 KM

Cijena ulaznice za penzionere i djecu obdanišnog uzrasta

1,00 KM

Angažman kustosa kao vodiča za grupu

20,00 KM


*RVI, osobe sa posebnim potrebama, osobe u stanju socijalne potrebe i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica

**Popust za grupne posjete do 20% u odnosu na osnovnu cijenuTVRĐAVA VRANDUK


Radno vrijeme za posjete od 10:00 do 17:00 van sezone.


Od 10:00 do 20:00 tokom sezone (maj – septembar)

tokom cijele sedmice.


Tvrđava je zatvorena za posjete tokom zime.


Cijene ulaznica (u KM)


Cijena ulaznice za odrasle osobe

5,00 KM

Cijena ulaznice za djecu i omladinu

2,00 KM

Cijena ulaznice za penzionere i djecu obdanišnog uzrasta

1,00 KM

Angažman kustosa kao vodiča za grupu

20,00 KM*RVI, osobe sa posebnim potrebama, osobe u stanju socijalne potrebe i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica

**Popust za grupne posjete do 20% u odnosu na osnovnu cijenuBOSANSKA KUĆA - VRANDUKCijelu sedmicu od 10:00 do 20:00 tokom sezone (maj – septembar).


Radno vrijeme za posjete od 10:00 do 17:00 (van sezone).


Bosanska kuća je zatvorena za posjete tokom zime.


Cijene ulaznica (u KM)


Cijena ulaznice za odrasle osobe

2,00 KM

Cijena ulaznice za djecu i omladinu

1,00 KM

Cijena ulaznice za penzionere i djecu obdanišnog uzrasta

0,50 KM

Angažman kustosa kao vodiča za grupu

5,00 KM


*RVI, osobe sa posebnim potrebama, osobe u stanju socijalne potrebe i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica

**Popust za grupne posjete do 20% u odnosu na osnovnu cijenu