Objekat zeničke sinagoge građen je u vremenu od 1903. do 1905. godine.Projektant sinagoge bio je inženjer Miloš Komadina(Mostar, 1870?-1930) koji je tehničku naobrazbu sticao u Cirihu i Beču.


Sinagoga je pravougaonoga osnova dimenzija 12×10 metara, sa prizemljem i prvim katom, ukupne visine 10 metara.Vanjski izgled objekta urađen je u pseudomaurskom stilu.Sinagoga je osvećena 1906. godine i imala je ulogu vjerskoga objekta sve do 1941. godine.


U toku II svjetskoga rata, u prostoru sinagoge koji je bio devastiran, bila je smještena konjušnica a za potrebe njemačke vojske.


Od 1945. do 1967. godine, prostor sinagoge imao je više različitih namjena, od skladišta do prodajnog salona namještaja.


Godine 1967. u prostoru sinagoge je otvorena prva stalna historijsko-etnološka postavka zeničkog muzeja.


Godinu dana ranije, u dogovoru sa Jevrejskom zajednicom u Zenici i Savezom jevrejskih općina Jugoslavije objekat sinagoge je ustupljen na trajno korištenje općini odnosno muzeju.


Danas je u objektu sinanoge smješten i ured Jevrejske općine Zenica.


Muzej grada Zenice planira pokrenuti aktivnosti kako bi se ovaj, jedan od rijetkih sačuvanih jevrejskih hramova u Bosni i Hercegovini, proglasio nacionalnim spomenikom BiH.