time of day

Projekti

Radionice/projekti s Kulturnim naslijeđem bez granica (CHwB)/
(2006. – 2010. godine)

Kulturno naslijeđe bez granica (Cultural Heritage without Borders – CHwB) je švedska nevladina organizacija koja se bavi zaštitom i restauracijom spomenika kulturnog naslijeđe u zemljama gdje su kulturno-historijske vrednote pretrpile značajna oštećenja prouzročeno ljudskim djelovanjem (za više informacija pogledati na: http://www.chwb.org/bih/ba/index.php ). Od 2006. godine CHwB je unutar svojih djelovanja i aktivnosti izradio i počeo sprovoditi u djelo projekat muzejske suradnje i povezivanja muzeja zemalja Zapadnog Balkana: Bosna i Hercegovina ( Zemaljski muzej BiH – Sarajevo, Muzej Republike Srpske – Banja Luka i Muzej grada Zenice ), Srbija (Nardodni Muzej – Beograd i Muzej grada Novog Sada – Novi Sad), Crna Gora (Etnografski muzej Kralja Nikole – Cetinje), Makedonija (Narodni muzej Makedonije – Skoplje), Albanija (Historijski muzej – Tirana i Skadar) i Kosovo (Muzej iz Prištine). Od samog osnutka do danas CHwB je organizovao više desetina radionica u navedenim muzejima (Muzej grada Zenice je bio domaćin za dvije velike radionice u 2008. godini „Putujuće izložbe“ i u 2009. godini „Pristupačnost muzeja“) koje rade u oblastima kreativnog vođstva unutar muzeja (za direktore muzeja), mreži muzeja i web prezentaciji muzeja zemalja Zapadnog Balkana, putujuće izložbe i rad s osobama s posebnim potrebama (kako učiniti muzej pristupačnijim).

Muzej grada Zenice uvijek je aktivni učesnik i sudionik u radioničkom radu i kroz projekte, te je od samog osnivanja mreže muzeja dao značajan doprinos,a u nekim oblastima čak bio i prvi među muzejima unutar mreže koji sprovodi neke od aktivnosti i projekata (izrada vodiča za osobe s posebnim potrebama – aktivnost koja je trenutno u toku).

Jako je bitno napraviti ostvrt na projekte/radionice koje su već realizirani ili su u toku realizacije. Projekat rada s osobama s posebnim potrebama – Slijepe i slabovidne osobe – izrada taktilnih replika, gdje je Muzej grada Zenice u suradnji sa JU „Centar za slijepu i slabodvdnu djecu i omladinu“ iz Sarajeva izradio legente na Brajevom pismu za stalne postavke u Muzeju, ali i dio taktilnih replika najreprezentativnijih eksponata iz stalne arheološke i historijske postavke Muzeja grada Zenice. Trenutno radimo na aktivnostima koje će omogućiti slijepim i slabovidnim osobama grada Zenice, da unutar stručne biblioteke Muzeja nađu prostora za sebe i uz pomoć govornog softvera i softvera za uvećani tisak mogu pristušiti internetu ili pročitati izdanja pojedinih knjiga.

Također, projekat „1+1, Ljubav i Život/Love&Life“, je zajednički izložbeni projekat muzeja zemalja Zapadnog Balkana gdje bi svi muzeji unutar mreže istog dana 11.03.2011. godine trebali da otvore prigodnu izložbu (eksponati u skladu sa zbirkama muzeja i preferencijama) na istu tematiku: 1+1, Ljubav i Život. Projekat će imati zajedničku promociju u vidu web prezentacije, kataloga i banera. Postoji mogućnost i izrade unikatnih i unificiranih suvenira, kao pratećeg sadržaja izložbe. Trenutno je projekat u vrhuncu svoje realizacije.


Projekat “Tragovima Bosanskog Kraljevstva”

finansijeri/donatori: Fondacija Mozaik, Sarajevo; Evropska Komisija u BiH, Općina Zenica;

Svrha projekta: Poboljšanje atraktivnosti lokaliteta kulturno-historijskog naslijeđa na području Općine Zenica (Stari grad Vranduk). Trajanje projekta: 15 mjeseci.

Projekat “Tragovima Bosanskog Kraljevstva”obuhvata deset zajednica, srednjo-vjekovnih lokaliteta, koje su međusobno povezane kulturno-historijskim naslijeđem. Te zajednice su: Kraljeva Sutjeska (Kakanj), Bobovac (Vareš), Čajangrad (Visoko), Tvrđava Stari grad Vranduk (Zenica), Tvrđava Stari grad (Maglaj), Tvrđava Stari grad (Tešanj), Kozovgrad (Fojnica), Tvrđava Stari grad (Travnik), Tvrđava Stari grad Prusac (Donji Vakuf) i Tvrđava Stari grad (Jajce).

Cilj ovog projekta je na jedinstven način, kroz stvaranje brendiranog turističkog proizvoda, predstaviti ove lokacije, njihovu istorriju i specifičnosti. Planiramo jačati infrastrukturu navedenih lokacija, obogaćivati sadržaje i promovirati baštinu velikog turističkog potencijala.
Što se Vranduka tiče, radna grupa odlučila se za sljedeće aktivnosti:

– Postavljanje signalizacije
– Uređenje tvrđave sa pratećom infrastrukturom i obogaćivanje sadržaja
– Markiranje Sultan-Fatihove (Carske) džamije na Starom gradu Vranduku
– Održavanje radionice obuke tradicionalnog tkanja


Postavljanje stalne historijske postavke u starom gradu Vranduk

Djelatnici muzeja upotpunili su historijsku postavku orjentiranu ka predstavljanju srednjovjekovnog perioda u Bosni i Hercegovini. Naime, dovršena je postavka u maloj kuli, koja predstavlja srednjovjekovnu kovačnicu. Sadržaji u dvorištu tvrđave obogaćeni su postavljanjem opsadnog samostrela kakav se koristio u srednjem vijeku, u razmjeri 1:1.  Realizacija, izrada tematsko-ekspozicionog plana i njegova implementacija povjerena je kustosu historičaru Ikbalu Cogi. Tematsko-ekspozicioni plan postavke osmišljen je tako da se posjetiteljima pruži približna slika izgleda prostora u vrijeme srednjega vijeka (uglavnom XV. stoljeće).

Svečano otvorenje zbirke u Vranduku (tvrđavi) na Dan muzeja iskorišteno je i kao prilika za promociju dvaju istoimenih izdavačkih projekata fondacije Mozaik i Muzeja grada Zenice „Tragovima bosanskog kraljevstva“.


Obuka u tradicionalnom tkanju (oživljavanje motiva vrandučkog ćilima)

Svrha ove aktivnosti bila je kroz obuku lokalnog stanovništva na Vranduku oživjeti jedan od najstarijih zanata na ovom području – tkanje, čija je zastupljenost vidljiva još od prahistorijskog perioda te na taj način proširiti turističku ponudu Starog grada Vranduka i osigurati samoodrživi razvoj lokalne zajednice i njenog stanovništva putem prodaje tkanih rukotvorina – suvenira.

Radionica je održana u oktobru 2008.godine.

Neke od polaznica su pokazale izuzetno umijeće, mada se ranije nisu susretale sa ovakvim vidom ručnog rada, te imamo u planu održavanje radionica tkanja u sklopu redovne muzejske djelatnosti. Smatramo da će i lokalna zajednica i sam Muzej na taj način mnogo dobiti, s jedne strane očuvanje tkanja od zaborava, a s druge proširenje turističke ponude. Nakon desetodnevne radionice upriličili smo malu izložbu radova na kojoj smo pokazali što smo to naučili i podijelili zahvalnice polaznicama.

Projekat smo okončali postavljanjem signalizacije na lokalnom putu, te markiranjem Sultan-Fatihove džamije i kule na Starom gradu Vranduku, naravno u skladu sa zahtjevima za obilježavanje zaštićenih spomenika.

Naime, na lokalnom putu prema Vranduku, postavljeno je sedam putokaza kojima se bitno olakšava pristup Starom gradu Vranduku. Također su postavljenje dvije informacione table sa osnovnim skicama i informacijama o Sultan-Fatihovoj džamiji i kuli na Vranduku.

Dodatno smo obogatili unutrašnjost velike kule u skladu sa tematsko-ekspozicionim planom kustosa Muzeja grada Zenice, te udahnuli Starom gradu Vranduku dašak srednjovjekovnog ambijenta kako i priliči jednoj srednjovjekovnoj tvrđavi.

Povodom Svjetskog dana Muzeja smo na Vranduku organizirali promociju Zbirke legendi “Tragovima Bosanskog Kraljevstva” i svečano otvorenje stalne postavke u velikoj kuli.

Okončali smo i obuku zaposlenika na info punktovima, te turističkih vodiča iz svih općina partnera u projektu.

Predstoje aktivnosti promotivnog karaktera, gdje ćemo nastojati, u svim općinama , na što bolji način promovirati do sada urađeno i predstaviti srednjevjekovne lokacije na jedan nov, uzbudljiv i zanimljiv način.


Rekonstrukcija i restauracija stare Bosanske kuće

2006. godine urađen je projekat “Restauracija tradicionalne bosanske kuće” pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu, te Kantonalnog

Konzervacija i restauracija Starog grada Vranduka

1999. godine Muzej grada zenice u suradnji sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, započeo je projekat konzervacije i restauracije tvrđave Vranduk u Starom gradu Vranduku.
2005. godine u suradnji sa Fondacijom “Mozaik” iz Sarajeva, urađen je projekat “Revitalizacije Starog grada Vranduka” i neposredno nakon toga projekat “Očuvanja tradicionalnih zanata i rukotvorina lokalne zajednice Vranduk”

Muzej grada Zenice


Vijesti

Zbirka “Armija RBiH 1992-1995″

Poziv za podršku i dostavljanje materijala

S ciljem da se u Muzeju grada Zenice organizuje posebna zbirka sa tematikom Armije RBiH 1992-1995, pozivamo sve zainteresovane pojedince, udruženja i ustanove, koji… >>>

Međunarodni dan muzeja

Muzej grada Zenice i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja. Ovom prilikom pozivamo Vas da nas posjetite i prisustvujete programima koje smo za vas pripremili.

Ulaz u muzej će biti>>>

ArhivaSponzori i Partneri


euromuse_logo_250px