2005-2006. godina:


- Projekat „Živo naslijeđe“ – infrastrukturna nadogradnja, bogaćenje sadržaja i afirmacija Starog grada i tvrđave Vranduk. Projekat finasirala Evropska komisija posredstvom Fondacije Mozaik

- Restauracija i sanacija tradicionalne Bosanske kuće na Vranduku Radove finasirali Općina Zenica i ZE-DO kanton


2006. godina:

- „Tradicionalni bosanski dućan na Starom gradu Vranduku“ - izrada tradicionalnog bosanskog dućana/suvenirnice postavljene na tvrđavi Vranduk. Projekat finasirao Švedski institut posredstvom Švedske ambasade u Sarajevu kroz projekat


2007. – 2023. godina

- Stručna biblioteka muzeja – odabir i nabavka naslova, te neophodnog mobilijara. Tokom deset godina predanog rada biblioteka je narasla sa 200 na 5800 naslova.


2008. godina:

- „Tragovima bosanskog kraljevstva“- bogaćenje sadržaja i revitalizacija Starog grada i tvrđave Vranduk. Projekat finasirala Evropska komisija posredstvom Fondacije Mozaik

- Projekat/radionica „Putujuće izložbe“- radionice za stručno osoblje muzeja iz regije u oblasti organizacije i implementacije putujućih izložbi. Projekat finasirala Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) iz Švedske


2009. godina:

- „Tragovima bosanskog kraljevstva“ – bogaćenje sadržaja i revitalizacija Starog grada i tvrđave Vranduk. Projekat finansirala Evropska komisija posredstvom Fondacije Mozaik

- Projekat/radionica „Pristupačnost muzeja“-radionice za stručno osoblje i uposlenike muzej iz regije kako učiniti muzej što pristupačniji za osobe sa invaliditetom.Projekat finasirala Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) iz Švedske

- Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) iz Švedske kroz projekat „Otvorimo vrata muzeja svima, jer svi smo jednako važni“- projekat za slijepe i slabovide osobe, i osobe oštećenog sluha, poboljšavanje pristupačnosti muzeja kroz bogaćenje sadržaja u muzeju.

- Otvorenje stalne etnološke postavke u Muzeju grada Zenice Radove su finansirali Vlada F BiH, Vlada ZE-DO kantona, Općina Zenica.


2009. – 2019. godina:

- JU Muzej grada Zenice počinje obnovu Sinagoge. U prvoj fazi radova zamijenjen je kompletan pod u prizemlju do mrtve ploče i postavljanje kompletno novog poda sa svim potrebnim slojevima i završno parketom. Zaštićena je i opravljena stolarija u objektu. U drugoj fazi radova zamijenjen je krov na Sinagogi. U trećoj fazi radova popravljena je oštećena fasada i nanesen novi fasadni sloj. U četvrtoj fazi radova opravljena je elektrifikacija i instalirano novo osvjetljenje, kakvo pristoji galerijskom prostoru. Galerija u prizemlju takođe je uređena, a prozori zatvoreni sendvičem od rigipsa. U petoj fazi radova osvježena je fasada na objektu, uz nužne sitne opravke. Radove su finansirali Vlada ZE-DO kantona i Općina Zenica


2010. godina:

- Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) iz Švedske kroz projekat „Pokaži mi, reci mi“- projekat za slijepe i slabovide osobe, poboljšanje pristupačnosti muzeja.

- Obnova i rekonstrukcija izvornog izgleda Careve česme, koju je gradonačelnik Haramandić dao izgraditi u čast posjete cara Franje Josipa Zenici. Radove je finansirala Vlada ZE-DO kantona.

- Naslijeđe Bosne – produkcija dokumentarnih filmova o tvrđavi Vranduk i o tvrđavi u Tešnju Produkciju je finansirala Vlada F BiH.


2011. godina:

- Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) iz Švedske kroz projekat „Osjetilni muzej“- edukativne radionice za djecu i omladinu.

- Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) iz Švedske kroz projekat „1+1, Život i ljubav“ – međunarodna izložba i radionice.

- Švedski institut posredstvom Švedske ambasade u Sarajevu kroz projekat „Suočavanje s klimom“ – izložba i kreativne slikarske radionice za djecu.

- Princ Claus Fund iz Holandije kroz projekat „Restauracija depoa i oštećenih eksponata etnološke i likovne zbirke Muzeja grada Zenice“.

- Zenica kroz stoljeća – produkcija dokumentarnih filmova „Urbanizacija Zenice“ i „Zenička kaznionica“ Produkciju je finansirala Vlada ZE-DO kantona.


2012. godina:

- ZEDA, kroz SEENET projekat za adaptaciju stalne etnološke postavke na objektu tradicionalne bosanske kuće na Vranduku.

- Otvorena stalna postavka Mediji XX stoljeća, koja predstavlja historijat nosača slike i zvuka, te aparata za snimanje slike i zvuka. Ova je postavka jedinstvena u Bosni i Hercegovini. Radove je finansirala Vlada ZE-DO kantona.

- Otvorena stalna etnološka postavka u Bosanskoj kući u Vranduku. Projekat finansirala regija Toscana/Italija posredstvom ZEDA


2013. godina:

- Muzeji izvan svojih zidova – pilot projekat radionica za djecu „Vranduk očima djeteta“ na Starom gradu Vranduku. Projekat finansirala Evropska komisija/ IPA projekat prekogranične saradnje AdriaMuse

- Otvorenje stalne numizmatičke postavke u zgradi Muzeja grada Zenice. Radove je finansirala Općina Zenica.


2014. godina:

- Princ Claus Fund iz Holandije kroz projekat „Sanacija depoa Muzeja grada Zenice“ oštećenih u velikoj poplavi u 2014. godini.


2015. godina:

- Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) BiH i Balkan Museum Network (BMN) projekat „Priče iz prošlosti“ – kreativne radionice i socijalna integracija djece i mladih sa invaliditetom, sa područja grada Zenice.

- Redizajn stalne historijske postavke. Radove su finansirali Vlada ZE-DO kantona, Grad Zenica


2016. godina:

- Redizajn stalne etnološke postavke Radove finasirali Općina Zenica i ZE-DO kanton

- Osoblje Muzeja grada Zenice obavilo je istraživanje dokumenata o Zenici iz Papskog, dubrovačkog i Bašbakali arhiva. U posjedu smo kopija do sada nepoznatih dokumenata koji svjedoče o historiji našeg grada. U toku je prevođenje sa latinskog i staroturskog jezika Projekat finasirali Općina Zenica i ZE-DO kanton

- Putevima rimskih imperatora – revitalizacija antičkog arheološkog lokaliteta Putovići. Radove su finansirali Vlada ZE-DO kantona, Grad Zenica 2016-2021. godina

- Mali muzejski kutak namijenjen je osnovnoškolcima za interaktivno učenje o našoj baštini. Tematski okvir mijenjamo svake godine. Do sada su tretirani antički period, mozaici i kultura upotrebe vode, srednjovjekovni period, učenje bosančice, odijevanje koriz vrijeme… Radove su finansirali Vlada ZE-DO kantona, Grad Zenica


2017.-2020. godina:

- Projekat „3DMuse“ – 3D skeniranje pojedinih eksponata unutar stalnih postavki muzeja, izrada replika i 3D printanje, izrada silikonskih kalupa replika predmeta, radionice za djecu i omladinu sa invaliditetom sa područja Zenice. Projekat finansirali Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) BiH i Balkan Museum Network (BMN)

- InterReg projekat prekogranične saradnje CG, HR i BiH, „Vizualizacija Starog grada Vranduka“ – bogaćenje sadržaja i digitalno predstavljanje sadržaja u Starom gradu i tvrđavi Vranduk. Riječ je o projektu vrijednom 1.310.232,30 €. Za potrebe bolje prezentacije srednjovjekovne tvrđave uz upotpunjavanje trodimenzionalnih objekata, replika koje dočaravaju srednjovjekovnu atmosferu u okviru projekta produciramo koncert srednjovjekovne muzike, dokumentarne filmove, te instaliramo opremu za multimedijalnu prezentaciju svih sadržaja važnih za Vranduk, zapravo historijat srednjovjekovne bosanske države. Projekat finansirala Evropska komisija


2019. godina:

- Regionalni projekat “Tri kraljice”, usmjeren ka revitaliztaciji zajedničke baštine, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija. U okviru projekta štampana je i predstavljena knjige priča renomiranih autora, te održan festival “Tragovima bosanskog kraljevstva”. Projekat je regionalno predstavljen. Projekat finansirali Western Balkan Fund, Zeničko-dobojski kanton i Grad Zenica

- Stalna muzejska postavka Srednjovjekovna kuhinja u Maloj kuli tvrđave Vranduk Projekat finansirao ZE-DO kanton


2019-2021.godina:

Digitalni salon instaliran u glavnom izložbenom prostoru JU Muzej grada Zenice, čime je omogućeno kvalitetnije predstavljanje stručnih muzejskih izložbi i dijelom umjetničkih zahvaljujući korisštenju televizora i all-in-one kompjutera, te touch screen ekrana. Ovaj je salon poveziv sa bilo kojim muzejem u svijetu posredstvom interneta, što omogućuje maltene trenutne prijenose izložbi s kraja na kraj svijeta. Ovakav je salon jedinstven u muzejskoj praksi na Balkanu i Istočnoj Evropi. Projekat finansirali Evropska komisija, Zeničko-dobojski kanton i Grad Zenica


2019-2021.godina:

Arheološka istraživanja na lokalitetu Kopilo. Riječ je o međunarodnom projektu austrijske Akademije nauka, Muzeja grada Zenice, te studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu: austrijsko-bosanska kooperacija. Ova istraživanja se vrše u okviru većeg trogodišnjeg projekta “Vizualizacija nepoznatog Balkana”. Projekat finansirali Vlada R Austrije i ZE-DO kanton


2021. godina:

- ECTN AWARDS 2021. Muzej grada Zenice osvojio treću nagradu "Destination of Sustainable Cultural Tourism" u kategoriji Archaeological Sites and Museums as Cultural Tourism Attractions, a koja je dodijeljena na ceremoniji u sklopu godišnje Konferencije o kulturnom turizmu u Atini. Okvirna tema ovogodišnje dodjele nagrada je bila "Regenerating European Tourism through Culture, Heritage and Creativity". Ova nagrada je značajna i stoga što je dodjeljuje European Cultural Tourism Network, jedina panevropska mreža za kulturni turizam. Ona ima za cilj pojačati vidljivost evropskih kulturnih turističkih destinacija, graditi platformu za dijeljenje znanja i iskustava te promovirati mrežu.

- Regionalni projekat “Drevni Iliri” usmjeren ka revitalizaciji zajedničke baštine, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija. U okviru projekta štampane su i predstavljene knjige priča mladih auora i renomiranih autora o našim precima Ilirima, te knjige stripa mladih I renomiranih autora “Stope u Vremenu”. Projekat je regionalno predstavljen, finalno u okviru festivala “Tragovima bosanskog kraljevstva”. Projekat finansirali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Western Balkan Fund, Grad Zenica

- Projekat Museum Heritage Modeling (modeliranje elemenata naslijeđa) UK ima za cilj izraditi funkcionalne muzejske makete (tradicionalne bosanske kuće) kao i restauraciju već postojećih ili oštećenih maketa (kao što je slučaj s maketom iz Muzeja Hercegovine, Trebinje koji su partneri u projektu). Projekat finansirala The Hedley Trust UK.

-Srednjovjekovno trgovište, postavljeno u oboru tvrđave Vranduk. Svjedoči plastično o trgovini u srednjem vijeku. Projekat finansirao ZE-DO kanton - Djelatnici muzeja uredili su stalni prostor za muzejske radionice u nekadašnjem muzejskom klubu. Riječ je o prosotru namijenjenom za odrtžavanje historijskih, etnoloških, arheoloških, likovnih i književnih radionica. Samo naš muzej raspolaže sa odvojenim prostorom/salonom za radionice za djecu i i mlade unutar granica BiH, pa i šire.


2022. godina:


-WBF – PORUKE IZ PROŠLOSTI (O BOSANSKIM STEĆCIMA): Projekat je temeljen na nekoliko aktivnosti čiji je cilj revitalizirati poruke ispisane na stećcima. Bilo da je riječ o pismenosti, zakonodavstvu, životu na dvoru, religiji, svakodnevnici običnog čovjeka, ma kom drugom aspektu društvenog života zani predstavili smo sadržaje koji nas spajaju, ukazuju na kontinuitet suživota na Zapadnom Balkanu. Radionice su osmišljene kao edukativno-zabavne: orijentirane su ka učenju bosančice, likovnoj i književnoj revitalizaciji stećka, svega što on predstavlja u društvenom životu, te na učenje o zakonodavstvu kakvo je postojalo na području Zapadnog Balkana, u vrijeme kada je Sjevernom i Zapadnom Europom vladalo samo pravo jačeg. Centralni program smo održali u tvrđavi Vranduk: promovirali smo književnost o stećku, dvije knjige priča, knjigu o „Riječnik slavenskih mitoloških bića“ Tamare Lujak, predstavili izložbu lutaka inspiriranih slavenskim mitološkim bićima Tatjane Milivojčević i izložbu ilustracija o bosanskom stećku „Stećak u našim snovima“, promocije knjiga priča „Poruke iz prošlosti“ i „Poruke iz prošlosti Junior(ka)“, koncert srednjovjekovne muzike, srednjovjekovne igre, strljaštvo, utrke u vreći, dvoboj vitezova, konzumaciju srednjovjekovne kuhinje...

- Noć tvrđava kao regionalni program okupio je 40 gradova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Inicijativa za obilježavanje je potekla iz Šibenika, a Muzej Grada Zenice se pridružio u obilježavanju bogatim programom u srednjovjekovnoj tvrđavi Vranduk.

- Okončan je međunarodni projekat austrijske Akademije nauka, Muzeja grada Zenice, te studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu: austrijsko-bosanska kooperacija. Ova istraživanja su obavljena u okviru trogodišnjeg projekta “Vizualizacija nepoznatog Balkana”. Iskopavanja su okončana tokom juna 2022., a rezultati istraživanja, počev od 2018., predstavljeni u JU Muzej grada Zenice 22. 06. 2022. Pronađeni predmeti na lokalitetu su stručno obrađeni, očišćeni i pohranjeni u Muzeju grada Zenice. Projekat finasirali WESTERN BALKAN FUND i Grad Zenica


IZDAVAŠTVO 2008. - 2022.

- Regionalna zbirka priča “Tragovima bosanskog kraljevstva”
- Regionalna zbirka priča “Baton”
- Regionalna zbirka priča “Bosna srebrena”
- Regionalna zbirka priča “(FAN)TOM)"
- Regionalna zbirka priča “Posljednja bosanska kraljica”
- Regionalna zbirka priča “Suze za Velosa”
- Regionalna zbirka priča “Drevni Iliri”
- Regionalna zbirka priča “Tri kraljice”
- Regionalna zbirka priča “Poruke iz prošlosti” “
- ”50 godina Muzeja grada Zenice”
- Fotomonografija “Retrospektiva: Murat Jašarević”
- “120. Godina Župe Sveti Ilija”
- “Šest stoljeća islama”
- “Stjepan Totić, prilog kulturnoj historiji Zenice”
- Strip album “EKO strip”
- Knjiga stripa “SUV, stope u vremenu”
- „Kratka hronika zeničke književne scene 1919. – 2009.“
- “Pišem te bosančicom”
- “Mjesto Bistrica kod Zenice”
- Katalog likovne zbirke
- Katalog Zbirke medija XX stoljeća
- Knjiga stripa “SUV, Nedovršeni svijet”


SANACIJA I REVITALIZACIJA TVRĐAVE VRANDUK

1998-2002. godina:

– opsežni sanacioni radovi. Opravljeni su urušeni bedemi, te učvršćene konstrukcije obje kule. Unutar obje kule ugrađena drvena nosiva konstrukcija, te podovi po spratovima. Kule su pokrivene šindrom.

2005. godina:

– postavljena prva muzejska postavka u tvrđavi, u velikoj kuli – nedostaci ove postavke se svode na neprimjereno miješanje eksponata i replika iz nepomirljivih razdoblja, uz nepoštivanje toka priče, koja bi mogla dati smisao predmetima i dokumentima pripadajućim etnografskoj i historijskoj zbirci.

2008. godina

– postavljena nova muzejska postavka, stalna, u velikoj kuli, ograničena na razdoblje ranog srednjeg vijeka, uvodna soba/oružnica, kovačnica, objedovaonica, skriptorij

2008-2022. godina:

– održavanje festivala “Tragovima bosanskog kraljevstva”, prezentacije srednjevjekovne muzike, književnosti, kuhinje, igara

2009. godina:

– postavljeno strelište u oboru, te dva opsadna samostrela

2010.godina:

- postavljen stup srama

2011. godina:

- sanacija urušenog bedema u tvrđavi Vranduk

2012. godina:

- sanacija bedema i male kule u tvrđavi Vranduk

2014.-2015. godina

– Zamjena dotrajale šindre na obje kule, postavljanje ručnog mlina za žito u trgovištu

2016.godina

– zamjena dotrajale šindre na Bosanskoj kući u Vranduku

2017.godina

-zamjena dotrajale šindre na Carevoj džamiji u Vranduku

2017-2021. godina

- instaliranje televizora, touch screen kompjutera i tableta sa namjenskim edukativnim sadržajima za bolje predstavljanje srednjovjekovne baštine - postavljanje trodimenzionalnih interaktivnih sadržaja u kuhinji i oružarnici, te predstavljanje srednjevjekovne odjeće na lutkama

2018.-2019.godina:

- zamjena dotrajale ograde u tvrđavi Vranduk

2019.godina:

- postavljanje srednjovjekovne kuhinje u Maloj kuli

2020.godina

– sanacija južnog bedema u tvrđavi Vranduk 2021. - Postavljanje srednjovjekovnog trgovišta.

2022.godina

- sanacija bunara/cisterne u oboru i pukotina u zidinama tvrđave Vranduk

- zamjena dotrajale rasvjete Radove i programe u tvrđavi Vranduk finansirali su Evropska komisija, Ministarstvo za urbanizam FBiH, Ministarstvo kulture i sporta FBiH, Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta ZE-DO kantona i Grad Zenica.