• 51. godina Muzeja grada Zenica

Pogledajte

Aktuelno

Stari grad u Vranduku pripada tipu brdskog utvrđenja. Tvrđava je, i pored kasnijih prepravki, sačuvala izvorne oblike, koji podsjećaju na rana rješenja ...
2017-08-29 08:23:36