• 53. godina Muzeja grada Zenice

Historija

Careva džamija u Vranduku

Saniranje krova

Galerije

Vranduk