Cijene ulaznica (u KM)


Cijena ulaznice za odrasle osobe

3 KM

Cijena ulaznice za studente

2 KM

Cijena ulaznice za djecu do 14 godina i penzionere

1 KM *Djeca sa posebnim potrebama, RVI, osobe sa invaliditetom i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica


**Popust za grupne posjete (preko 30 osoba):


    1 .Za odrasle – 2,00 KM


    2. Za studente – 1,50 KM


***Ulaznice od 1,00 KM ne podliježu popustima