Cijene ulaznica (u KM)


Cijena ulaznice za odrasle osobe

5,00 KM

Cijena ulaznice za djecu i omladinu

2,00 KM

Cijena ulaznice za penzionere i djecu obdanišnog uzrasta

1,00 KM

Angažman kustosa kao vodiča za grupu

20,00 KM*RVI, osobe sa posebnim potrebama, osobe u stanju socijalne potrebe i članovi ICOM-a su oslobođeni plaćanja ulaznica

**Popust za grupne posjete do 20% u odnosu na osnovnu cijenu