Naziv projekta:
Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama

Akronim projekta:
Fortress ReInvented

Program financiranja:
Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

Broj projekta: HR-BA-ME222

Vrijednost projekta: 1.310.232,30 EUR (EU sufinancira s 1.113.697,46 EUR ili 85% iznosa)Partneri na projektu:  • Muzej grada Šibenika (vodeći partner)
  • Općina Klis (PP2) Opština Herceg Novi (PP3)
  • Javna ustanova Muzej grada Zenice (PP4)Lokacije projekta:
Tvrđava sv. Mihovila – Šibenik, Tvrđava Klis – Klis, Kanli Kula – Herceg Novi, Tvrđava Vranduk - Zenica

Trajanje projekta: 21 mjesec

Datum početka projekta: 01/07/2017

Datum završetka projekta: 31/03/2019

Opći cilj projekta:
Doprinijeti povećanju održivosti i poboljšanju turističke ponude korištenje kulturne baštine u turističke svrhe kroz prekogranični pristup kako bi se stimuliralo brži rast u programskom području.Specifični ciljevi projekta:  1. Razviti digitalne sadržaje na povijesnim tvrđavama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
  2. Unaprijediti znanje dionika uključenih kreiranje turističke ponude u upravljanju kulturno-baštinskim lokacijama s inovativnim perspektivamaRadni paketi:

WP M - Menadžment
Aktivnost M.1 Upravljanje projektom

WP T – Inovativno i digitalno oživljavanje povijesnih tvrđava
Aktivnost T1.1 Razvoj prekogranične turističke ponude uključujući razvoj inovativnih proizvoda i usluga te korištenje digitalnih sadržaja na povijesnim tvrđavama Aktivnost T1.2 Razvoj digitalne mreže u stvarnom vremenu među prekograničnim povijesnim tvrđavama Aktivnost T1.3 Stvaranje interaktivnih alata koji će podržavati insertiranje digitalnog sadržaja i djelovati kao promidžbeni materijali Aktivnost T1.4 Uvođenje inovativnih audio-vodiča kako bi povijesne tvrđave postale vidljive osobama s invaliditetom Aktivnost T1.5 Poboljšavanje znanja i prijenos vještina koje vode održivom i odgovornom upravljanju turizmom u povijesnim tvrđavama

WP C - Komunikacija
Aktivnost C.1 Javna događanja
Aktivnost C.2 Promotivni materijali