Promocija projekta na Okruglom stolu održanom 26. septembra 2017. u Šibeniku