“Medica” Zenica, zajedno s članicama novoformirane Inicijative “Zahtijevamo”, predstavila je biografije nekoliko žena iz Bosne i Hercegovine koje su se u prošlosti borile, a neke još uvijek bore za prava žena. Obzirom na epidemiološku situaciju, performans je održan u Muzeju grada Zenica bez publike, ali se prenosio live putem "Medica" Zenica Facebook stranice.


"Na drugačiji način obilježavamo 8. mart. Performansom se želimo prisjetiti žena koje su se u jednom teškom vremenu, mnogo težem nego danas, borile se za ženska prava. Prije svega, borile su se za prava djevojčica da pohađaju školu, da budu vidljive u društvu, porodici i da, nekakao, ukazuju da se ta prava moraju više da poštuju," istakla je direktorica “Medice” Dr. sci. Sabiha Husić.


Inicijativa koju sačinjava 12 žena, ima u cilju da se glasnije čuje glas žena, i zbog razloga se predstavljaju biografije žena porijeklom iz Bosne i Hercegovine koje su dale svoj veliki doprinos ženama, ali i one koje još uvijek djeluju i nastavljaju borbu za doprinos ženama.


Inicijativa je predstavila i prvu doktoricu rodnih nauka na Univerzitet u Bosni, Sabihu Husić, kako bi se pokazala i današnja borba za prava žena: ” Kada je 2007. godine postala direktorica Medice, preuzela je da je vodi kada su se povukli svi donatori i kada su mnogi odustali. Sabiha je nastavila heklati i kada je konca nestalo!” Inicijativu sačinjavaju: Sabiha Husić, Irma Siljak, Dijana Muminović, Uranela Agić, Dževdana Brajić, Meldina Ugarak, Velida Harambašić Kulenović, Mujesira Nuhić-Purić, Emina Tufekčić, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ajša Luković i Draženka Ilić.