JAVNA USTANOVA

MUZEJ GRADA ZENICA


Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj:06/92, 8/93 i 13/94), člana 17. Zakona o muzejskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/03), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03, i 65/13), člana 24., 28., 29. i člana 30. Pravila Muzeja, Saglasnosti Osnivača br. 19-45-24640/23 i Odluke Upravnog Odbora Muzeja grada Zenice broj: 689/23 na dan 20.11.2023. godine, Upravni odbor Muzej grada Zenica raspisuje: