NETWORLD

Umrežavanje u očuvanju višenacionalnog naslijeđa

Prvog svjetskog rata podunavskih zemaljaNETWORLD projekat daje doprinos ciljevima i prioritetnom području 2 (Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija) Dunavskog transnacionalnog programa jačanjem zajedničkog i integriranog pristupa dokumentovanju, očuvanju, upravljanju i promociji kulturnog naslijeđa u Dunavskoj regiji.


Glavni ciljevi NETWORLD projekta su usmjereni ka povećanju svijesti o naslijeđu Prvog svjetskog rata (WWI) i njegovom održivom korištenju za razvoj kvalitetnog kulturalnog turizma. 

 

Specifični ciljevi NETWORLD projekta se odnose na:


 • Pripremu baze podataka, strategije i plana upravljanja za arhitektonsko WWI naslijeđe
 • Unapređenje saradnje između zemalja Dunavskog regiona sa ciljem obilježavanja stogodišnjice WWI
 • Povećanje svijesti o naslijeđu WWI i broja posjetilaca objektima naslijeđa WWI obezbjeđenjem diverzificiranih promotivnih brošura o kvalitetnom turizmu i prikazivanjem zajedničkog brenda „Šetnja za mir“ u Dunavskoj regiji
 • Promovisanje vrijednosti mira, zasnovano na zajedničkoj prošlosti iz WWI npr. kroz transnacionalne događaje, naučne konferencije, razmjene mladih, edukativne instrumente

Četrnaest projektnih partnera iz devet zemalja Dunavske regije i jedanaest pridruženih partnera su udružili svoje snage da implementiraju projektne aktivnosti i zadatke grupisane u šest glavnih radnih paketa.


Brend Šetnja za mir

Na osnovu kulturno-arhitektonskog naslijeđa Prvog svjetskog rata na području Jugozapadnog fronta između Austrougarske monarhije i Kraljevine Italije, ideja „Šetnja za mir“ je inicirana od strane austrijskog udruženja Dolomitenfreunde 1970-tih godina. Dalje je razvijana od strane slovenačke Fondacije Šetnja za mir i italijanskih udruženja na području bivšeg Isonzo fronta, koji je činio dio Jugozapadnog fronta.


U okviru NETWORLD projektnih aktivnosti, brend Šetnja za mir će se širiti i prikazivati u Dunavskoj regiji kao zajednički brend naslijeđa Prvog svjetskog rata. Brend daje doprinos obilježavanju svih žrtava iz WWI i promoviše vrijednosti mira i poštovanja. On također daje doprinos podizanju svijesti o naslijeđu WWI i promoviše održivi turistički razvoj.


Od 2016. godine, „Šetnja za mir od Alpa do Jadrana – naslijeđe Prvog svjetskog rata“ u Sloveniji je uključena u UNESCO privremenu listu.Četrnaest projektnih partnera iz devet zemalja u Dunavskoj regiji: 


 • Slovenija: Razvojni centar Posočja (Vodeći partner)
 • Slovenija: Fondacija Šetnja za mir u Posočju, Slovenija
 • Republika Češka: Društvo Rozmberk
 • Bugarska: Ekonomsko razvojna agencija Varna
 • Bugarska: Regionalni muzej historije - Dobrich
 • Mađarska: Društvena zadruga Kulturni LAB
 • Mađarska: Općina Veszprem
 • Austrija: Konsultanti d.o.o.
 • Austrija: Dunavski Univerzitet Krems/Odjeljenje za građevinarstvo i okoliš
 • Rumunija: Nacionalni institut za istraživanje i razvoj u turizmu
 • Hrvatska: Institut za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizaciju Županije Zadar
 • Slovačka: Univerzitet Presov
 • Bosna i Hercegovina: Ekonomski fakultet u Sarajevu
 • Bosna i Hercegovina: Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona


kao i jedanaest pridruženih partnera.