• 58. godina Muzeja grada Zenice

Tradicija i savremenost Tatara – poljskih muslimana

Galerija