Kulin ban je zakoračio u svijet visoke tehnologije nakon nešto više od osam stoljeća.Izložba o srednjovjekovnoj Bosni „Digitalni Kulin ban“, otvorena je u Muzeju grada Zenice. Riječ je o i izložbi koja tretira razne aspekte života u Bosni, od doba Kulina bana do doba bosanskih kraljeva.


Svi paneli su izloženi u digitalnom formatu u glavnom izložbenom salonu. Autori. Viši kustos Ikbal Cogo, muzejski dokumentarist Alen Karamehić i kustos Adnadin Jašarević, nastojali su predstaviti zakonodavstvo, pismenost, politiku, naoružanje, zanatstvo, odijevanje, kulinarstvo, umjetnost, pismenost i, naročito, srednjovjekovnu muziku u izvedbi ansambla Fugato, sa albuma „Trio Reginarum“. U opciji za mlađe je i učenje bosančice.


Digitalni salon otvoren je minulog proljeća. Izložba o Kulinu banu je šesta u nizu priređena u duhu novog doba, dakle, 21. stoljeća.


Naravno, prednost ovakvom izlagačkom pristupu je mogućnost da posjetioci mogu sve pohranjene izložbe pogledati kada im se prohtije, ako ne baš u muzeju, a ono na muzejskim stranicama, zvaničnoj, dvije na FB i na instagramu, te na YouTube.Realizaciju izložbe su pomogli:


MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,

KULTURU I SPORT ZE -DO KANTONA


GRAD ZENICA


ULAZ JE BESPLATAN


"OBAVEZNO NOŠENJE MASKE"

- POŠTUJMO MJERE ZAŠTITE -