Drage sugrađanke, sugrađani, prijateljice i prijatelji širom svijeta, nova izložba koju smo za vas pripremili je izložba fotografija stećaka, zeničkog autora Murata Jašarevića, majstora fotografije Foto saveza BiH i Umjetnika Međunarodne asocijacije za umjetničku fotografiju (AFIAP).


Uživajte u izložbi.
OVAJ PROJEKAT JE SUFINANCIRAN OD STRANE EUROPSKE UNIJE


Naziv projekta: Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama


Akronim projekta: Fortress ReInvented


Program financiranja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020