Album tradicionalne srednjevjekovne muzike "TRIO REGINARUM" u izvedbi muzičkog ansambla "FUGATO" iz Zenice.


OVAJ PROJEKAT JE SUFINANCIRAN OD STRANE EUROPSKE UNIJE


Naziv projekta: Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama


Akronim projekta: Fortress ReInvented


Program financiranja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020


Muzički ansambl "FUGATO"


Ado Klobodanović - aranžer, gitara, mandolina

Ivana Mandić - klavir

Emina Berbić - harmonika

Azra Đulić - flauta, blok-flauta

Sanja Rokić - violina

Dejana Hršum - glas

Semir Solo - udaraljke