ILUZIJA REALNOSTI U ZENIČKOJ SINAGOGI


Izložba slika Aleksandre Kokotović otvorena je u zeničkoj sinagogi minulog ponedjeljka. Izložbu je organizirao Muzej grada Zenice, a domaćin je Jevrejska opština u Zenici. Optičke iluzije pokazuju kako naš mozak filtrira senzorne stimuluse i uklapa ih u konstrukciju koja za nas “ima smisla” – izjavila je tokom otvorenja izložbe autorica.


- Neko će moju sliku „Brdo iz uspomena tvog djetinjstva“ vidjeti kao brdo iznad Kotora, a neko kao brdo iznad Ženeve.


Kao što je Joseph Jastros rekao 1899. godine u svom eseju The Mind’s Eye: - Um iza oka i uha i vrhova prstiju je taj koji ih vodi u prikupljanju informacija i daje vrijednost i red praktikovanju čula. Naš razmišljajući um pravi smisao od svijeta. On bira našu percepciju i popunjava praznine, ponekad pogrešno.


Iluzija na slici „Brdo iz uspomena tvog djetinjstva“ je poznata kao dvosmisleni tip. Ona može da se percipira kao ovaj ili onaj pejzaž. Druge iluzije se poigravaju sa našom percepcijom relativnog oblika ili veličine.


Istina je da su ljudi kroz epohe imali sasvim različitu percepciju svijeta, a, zahvaljujući Aleksandri Kokotović mogu pomjeriti granice percepcije u nadrealno.


Osebujna slikarka do sada je postavila 33 samostalne izložbe, u SAD, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, te izlagala na kolektivnim izložbama, između ostalih na Maldivima, Havajima, u Poljskoj i SAD.