"Moj muzejski kutak" je edukativno-kreativni prostor za djecu, sa radnim materijalima, smješten na ulazu u stalnu arheološku postavku.


Unutar tog kutka postavljena je i kosa ravan sa taktilnim slikama - replikama umjetnina iz stalne likovne postavke.