• 58. godina Muzeja grada Zenice

Zbirke

Historijska zbirka Muzeja grada Zenice organizaciona je jedinica muzeja.U svome sastavu ima tri kolekcije ( kol.trodimenzionalnih predmeta H/01; kol.fotografija H/02 ...
2017-06-01 12:14:07