• 52. godina Muzeja grada Zenice

Kontakti

Senada Kahriman

Tehničko osoblje

Hasan Šehić

Depadans Vranduk

Tijana Stojanović

Muzejski vodič

Vedrana Mioč

Stručni saradnik za marketing i PR

Lejla Agić

Muzejski pedagog

Ikbal Cogo

Viši kustos

Mirsada Aslani

Muzejski arhitekta

Alen Karamehić

Muzejski dokumentarista

Senada Beširević

Administrativni referent

Sanja Armano

Sekretar

Galerije
Downloads