Danas je u zgradi Pravnog fakulteta u Zenici zaključen sporazum o saradnji između JU Muzej Grada Zenice i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sporazum je ispred Muzeja potpisao direktor gdin Adnadin Jašarević, a ispred Pravnog fakulteta dekanesa prof.dr. Larisa Velić.

Cilj sporazuma je uspostava saradnje između Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i JU Muzej grada Zenice u domenu zaštite nematerijalnog kulturnog naslijeđa i promocije kulturno-umjetničkih aktivnosti, te afirmacija bosanskog kulturno-historijskog naslijeđa u okvirima lokalne zajednice, naročito kod studenata, te aktivnije predstavljanje u inozemstvu. Pored toga sporazumom je predviđeno organizovanje i provođenje promotivnih i drugih akcija, partnerstvo u projektima, razmjena informacija, razvijanje saradnje i na drugim područjima djelovanja.

Ovim sporazumom studentima Pravnog fakulteta je omogućeno organizovano posjećivanja Muzeja, postavki kao i vrlo bogate bibliotečke građe koja studentima itekako može pomoći prilikom pisanja radova tokom sva tri ciklusa studija.