GRAD ZENICA

FORUM GRAĐANA ZENICE

MUZEJ GRADA ZENICE
Pozivamo sve građane BiH i drugih zemalja da nam dostave fotografije koje ilustruju Čimburijadu koja se održava u Zenici, Fotografije se mogu dostaviti u štampanoj ili elektronskoj formi.

Nije bitno da li su fotografije u crno-bijeloj ili kolor tehnici. Nije bitno u kom vremenskom periodu su nastale. Bitno je da fotografije dokumentuju ljude i dešavanja na i uz Čimburijadu.

Fotografije su nam potrebne i zbog prikupljanja dokumentacije o Čimburijadi i izrade aplikacije za
proglašenje Čimburijade kulturnim nematerijalnim dobrom BiH pod zaštitom UNESCO.

Od prispjelih fotografija žiri će izabrati 40-50  najinteresantnijih od kojih će biti priređena izložba.

- Organizatori se obavezuju da će sve dostavljene štampane fotografije vratiti vlasnicima.

- Organizatori se obavezuju da će svim autorima (vlasnicima fotografija) koje budu izložene na izložbi dati naknadu u  obliku fotografije koja bude izložena na izložbi

- Odabrani žiri će nagraditi 3 najinteresantnije fotografije

Fotografije možete dostaviti lično od 9 do 15 sati do 04.03.2019. u  Muzej grada Zenice

Fotografije u elektronskoj formi mogu se dostaviti na

zemuzej@bih.net.ba ili na forumgze@gmail.com

Uz fotografije potrebno je dostaviti ime autora (vlasnika) fotografije, kontakt telefon, te datum nastanka fotografije.


Dodatne informacije na: 061 137 369