U bh. štampi pojam Amerika po prvi put se pominje u drugom broju Bosanskog vjestnika, koji je pokrenut 1866. godine, kada je aktiviran i transatlantski telegrafski kabl. U praksi je to značilo da su vijesti iz daleke i prekookeanske zemlje u Europu, ali i obrnuto, dolazile mnogo brže nego ranije. Vijesti su stizale brzinom od osam riječi u minuti, za razliku od ranijeg desetodnevnog putovanja brodom.


Izložba pokazuje, kroz novinske članke iz tadašnje bh. štampe, kakve su sve vijesti dolazile iz zemlje koja je hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine.