U sklopu 24. MKM "ZENIČKO PROLJEĆE", a u organizaciji .Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja "EIDOS" i Muzeja grada Zenice, 22. marta 2019. u 20 sati održana je promocija novog broja časopisa "EIDOS".

Promotori časopisa su bili: Aras Borić, Bernard Harbaš, Dževad Drino i Spahija Kozlić