Temelj rada svake ozbiljne kulturne i naučne ustanove jeste njezina biblioteka i ukupna bibliotečka građa kojom biblioteka raspolaže. Slušajući iskustva mnogih vrhunskih stručnjaka koji su u toku svojih karijera imali priliku usavršavati se na nekom inostranom univerzitetu, institutu i sl., prvo što pominju jeste da su najveći dio vremena provodili upravo u bibliotekama iščitavajući bogate fondove knjiga i drugih pisanih materijala koji su im bili dostupni. Iako su muzeji ustanove u kojima se prvenstveno prikuplja i čuva trodimenzionalna građa (slike, skulpture, oružje, zastave, odjevni predmeti, namještaj i sl.) nikakav muzejski eksponat ne može dobiti pravu valorizaciju bez potrebne literature (kataloga, monografskih studija ili članaka u časopisima) koja stručnjaku omogućava da o tom predmetu sazna što više podataka (direktno ili metodom komparacije sa sličnim) koji pomažu u konačnoj obradi muzejskoga predmeta. Iako je savremeni način života i razvitak tehnologije ozbiljno „zaprijetio“ štampanom obliku knjige i znanja kao takvoga, uvjereni smo da klasična bibliotečka građa nikada neće izgubiti na važnosti.  


Stoga činimo sve da u okviru svojih finansijskih i kadrovskih mogućnosti za građane Grada Zenice ali i šire regije kontinuirano obezbjeđujemo najkvalitetnije naslove iz onih oblasti nauke i struke koje Muzej grada Zenice svojim djelokrugom rada pokriva.Ikbal Cogo, viši kustos
voditelj  stručne muzejske bibliotekeSTRUČNA  MUZEJSKA  BIBLIOTEKA


Stručna biblioteka Muzeja grada Zenice osnovana je tokom 1966. godine kao interna biblioteka djelatnika u muzejskoj ustanovi. Vremenom je količina bibliotečke građe rasla čemu je u mnogome doprinijela činjenica da je Muzej grada Zenice od 1969. pokrenuo i svoju izdavačku djelatnost (edicija: RADOVI) pa je uspostavljena i razmjena sa svim značajnijim muzejskim i srodnim ustanovama u tadašnjoj Jugoslaviji.


Tokom rata (1992.-1995. godine) inventar i ukupni fundus naše ustanove više puta je izmještan sa lokacije na lokaciju kojom prilikom je znatno oštećen bibliotečki fond. Biblioteka od 1992. do sredine 2007. godine nije imala voditelja.


     Useljenjem u novi objekat muzeja, septembra 2007. godine, stručna biblioteka je dobila vlastiti prostor, namjenski izrađene vitrine za pohranu građe te čitaonicu sa nekoliko mjesta. U isto vrijeme, stručna osoba preuzima upravljanje nad radom biblioteke.


Trenutno (juni 2017. godine) biblioteka raspolaže sa nešto preko 5200 jedinica bibliotečke građe koja je usko specijalističkoga karaktera i to: arheološkog, historiografskog, etnološko-etnografskog, likovno-historijskog, arhitektonskoga i kulturološko-sociološkog karaktera.


Svake godine desetine sugrađana koriste fond naše biblioteke za izradu maturskih, seminarskih te diplomskih radova kao i svoja privatna istraživanja. Biblioteka je posebno značajna za studente i stručnjake u oblasti historije, arheologije, kulturno-historijskoga materijalnog i nematerijalnog naslijeđa, historičare arhitekture i urbanizma i druge srodne oblasti.


     Razmjena je ponovno uspostavljena i postoji sa većinom bosanskohercegovačkih muzejskih i galerijskih ustanova, arhiva te pojedinih fakulteta, instituta i akademija kao i sa mnogim srodnim ustanovama u Republici Srbiji (Vojni muzej, Narodni muzej, Muzej grada Beograda, Etnografski muzej, Muzej primenjenih umetnosti, Istorijski muzej Srbije, Arheološki institut SANU, Balkanološki institu SANU, Narodni muzej Valjevo, Muzej Vojvodine, Muzej grada Novog Sada, Gradski muzej Sombror), Hrvatskoj (Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt, Tiflološki muzej, Arheološki muzej Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, Arheološki muzej Zadar, Gradski muzej Makarska, Muzej Slavonije Osijek i dr.) i Crnoj Gori.


Građa je podijeljena u tri kategorije i to: monografske publikacije, stručne i naučne časopise te štampu.


Kao posebno značajnu građu izdavajamo brojeve zeničkih listova Naša Riječ (1956-1989) i Metalurg (1952-1987) kao i službene listove FNRJ/SFRJ i NR BiH/SR BiH (1948-1990) koji već odavno predstavljaju prvorazredne historijske izvore za savremenu historiju Zenice i BiH.


TEHNIČKE  INFORMACIJE :


- Radno vrijeme biblioteke: svaki radni dan od 10h do 15h

- Način korištenja: bibliotečka građa koristi se samo u prostorima biblioteke odnosno Muzeja grada Zenice;


Korištenje je besplatno


- Vrsta biblioteke: specijalna biblioteka