Arheološka izložba nastala je u organizaciji Muzeja grada Zenica i u saradnji sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine. Muzej grada Zenice, nažalost nije do sada bio u mogućnosti da na odgovarajući način prikaže široj publici razvoj kultura na području grada i regije, od najranije prahistorije do pada bosanske srednjovjekovne države.


Zahvaljujući novom namjenskom muzejskom zdanju, sada smo u prilici, da kroz odabrani arheološki materijal iz zbirke Muzeja grada Zenice, predstavimo uspon čovjeka ovog kraja, hronološkim redom kroz dugi niz stoljeća, u njegovom svakodnevnom životu – ostatke njegove materijalne kulture, gospodarski život, društveno uređenje, ratovi, naoružanje, borba za opstanak, seobe, kontakti sa susjednim kulturama, i iznad svega njegov duhovni svijet.


Izložba u lapidariju posvećena je bosansko – humskim nadgrobnim spomenicima, stećcima – svjedocima bogatstva narodnog stvaralačkog duha i uzbudljivog i autentičnog umjetničkog izraza našeg srednjovjekovlja.


Interpretacija prošlosti Zenica i regije nastala je kao rezultat arheoloških istraživanja naših vrsnih stručnjaka kao što su: Ć.Truhelka, D.Sergejevski, A.Benac, B.Čović, Đ.Basler, V.Paškvalin, P.Anđelić, N.Miletić i drugi.


Autori izložbe su Zilka Kujundžić-Vejzagić i Adnan Busuladžić. Prostorno i likovno rješenje priredila je Z.Kujundžić-Vejzagić. Likovno rješenje i obradu tehničkih priloga realizirao je Nedžad Čmajčanin. Laboratorijsku i tehničku obradu arheoloških eksponata uradio je Hamo Karkelja.